ผู้สนับสนุน

ทัวร์ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ3วัน2คืน สงกรานต์ 13-15 เมษายน 2560

ผู้สนับสนุน


โปรแกรมดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน2 คืน สงกรานต์ 13-15 เมษายน 2560

วันแรก  สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ                           (บริการอาหารเที่ยง/เย็น)

........ น.    รถตู้รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่  ออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล  

10.30 น.    พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือปากบารา

11.30 น.    เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะระหว่างทาง  แวะเกาะตะรุเตา นมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา  หลังจากนั้นแวะเกาะไข่ ชมซุ้ม

ประตูหินและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

13.30 น.    ถึงเกาะหลีเป๊ะ บริการอาหารกลางวัน(1) (อาหารจานเดียว)  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30 น.    นำท่านเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามันใต้  ณ Sunset Beach          

18.30 น.    บริการอาหารเย็น(2) ณ รีสอร์ทที่พัก

วันที่สอง   ดำน้ำดูปะการัง                                                                                     (บริการอาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)                                                                                 

06.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ชายหาด สัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันบริสุทธิ์  รับไออุ่นจากแสงแดดอ่อน

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า(3)  ณ ร้านอาหารรีสอร์ท

09.00 น.    หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม  เพื่อดำน้ำตื้น ดูปะการัง ที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมหาดหินงาน อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติ ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ณ เกาะหินซ้อน  และดูดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน ที่ เกาะไผ่

12.00 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลอกลอย  เล่นน้ำหน้าหาด คณะเดินทางถึง เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน(4) (อาหารกล่อง) หลังอาหารกลางวันนำท่านพักผ่อนนอนเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย   สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก  จากนั้นนำท่าน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หลากสีสัน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ณ หาดสอง และปะการังอ่อน  สี ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ะ

19.30 น.    รับประทานอาหารเย็น(5)  ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สาม   หลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่                                           (บริการอาหารเช้า)

07.30 น.     บริการอาหารเช้า(6)  ณ..รีสอร์ทที่พัก

09.00 น.     อำลาดินแดนอันดามันใต้  เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

11.00 น.     ถึงท่าเทียบเรือปากบารา  คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

**ค่าเรือ Speed Boat Private ไป- กลับ และเรือหางนำเที่ยวตามโปรแกรม                                          

**ที่พัก 2 คืน ( เกาะหลีเป๊ะ )  The green hotel

**อาหารรวม 6  มื้อ

**ซ้อฟดริ้ง และผลไม้

**ค่าสน้อคเกิ้ลและชูชีพ

**ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

**ไกด์นำเที่ยวและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ        

**รถรับ-ส่งสนามบินหาดใหญ่ (์No private)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

**ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากระบุในโปรแกรม

**อาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเอง 

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


ผู้สนับสนุน

  • 4443 Views ต้องการขาย
  • 6,500
    การบริการ
    ฺิิBee
    จังหวัดสตูล
    15 กุมภาพันธ์ 2560 13:46:02

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้