โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี
โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี

ผู้สนับสนุน

โครงการ Children in Street รวมพลคนทำงานเพื่อเด็กบนท้องถนนในกทม.

ผู้สนับสนุน


โครงการ Children in Street รวมพลคนทำงานเพื่อเด็กบนท้องถนนในกทม.

 นายกุลธร เลิศสุริยะกุล (กลาง)หัวหน้าคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และคนทำงานกับเด็กบนท้องถนน ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูข้างถนนและคนทำงานกับเด็กบนท้องถนน ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและคนทำงานกับเด็กบนท้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเอ็นจีโอ  และหน่วยงานของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ กศน.กทม , สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ,มูลนิธิสายเด็ก 1387 , มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ,มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(เมอร์ซี่),มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, จำนวนกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา


ผู้สนับสนุน

  • 1070 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • ไม่ระบุ
    การบริการ
    Panya Juntra
    กรุงเทพมหานครฯ
    25 พฤษภาคม 2563 15:02:48

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้