โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี
โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี

ผู้สนับสนุน

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (อบรม 7 พ.ค.63)

ผู้สนับสนุน


หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0

วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด
อดีตเลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
อดีตเลขานุการบริหาร ฝ้ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
                                                                    

7 พฤษภาคม 2563
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                     **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
             ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่
     2. เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
      1. การพัฒนาตนเอง
          - สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ
          - คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่
          - การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ
          - การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ
          - การพัฒนาการสื่อสาร
          - จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
          - เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ
     2. การพัฒนาบทบาท
          - บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ
          - การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
      3. การพัฒนางาน
          - การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม
          - การวางแผน และการบริหารเวลา
          - การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
      4. การพัฒนาอาชีพ
          - การพัฒนาอาชีพ - เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชีพ
      5. Workshop: การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า
      6. สรุปคำถาม และคำตอบ

    “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
 โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
 เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
 อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
 เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)


ผู้สนับสนุน

  • 541 Views ต้องการขาย
  • 3900
    การบริการ
    DSmart Training
    กรุงเทพมหานครฯ
    31 พฤษภาคม 2563 13:26:47

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้