โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี
โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี

ผู้สนับสนุน

แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร 2563

ผู้สนับสนุน


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 111 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 106 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิขาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com
#ไฟล์ประกาศรับสมัครกรมสรรพากร

1. สนใจแนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร 2563 (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) คลิ๊กที่นี่
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 สรุป + แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
5 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
6 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
7 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
8 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
9 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
11 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P027 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

2. สนใจแนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร 2563 (ปฎิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) คลิ๊กที่นี่
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 สรุป + แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
5 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
10 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
11 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
14 แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผู้สนับสนุน

  • 1080 Views ต้องการขาย
  • PDF 399฿,Book 699฿
    สินค้าใหม่
    ekachai kullachart
    จังหวัดขอนแก่น
    24 มีนาคม 2563 8:28:37

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้