Happy New Yaer
Happy New Yaer

ผู้สนับสนุน

ระบบคิว Q-NATURAL

ผู้สนับสนุน


 Q Natural เป็นแบรนด์ใหม่ในเครือของ บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น ทางบริษัทของเราให้บริการออกแบบ ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว เครื่องออกบัตรคิว การบริหารระบบจัดการลำดับงานอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับจัดคิวในการให้บริการแก่ลูกค้าของท่าน โดยจัดเรียงตามลำดับก่อนหลัง รูปแบบการใช้บริการของลูกค้า และช่วยจัดการแบ่งแยกเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะรองรับการให้บริการตรงตามประเภทของความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังเพิ่มความทันสมัย ลดปัญหาความสับสน การลัดคิว รวมถึงการบริหารคนในองค์กรของท่านให้ได้ประสิทธิภาพ ตรงใจผู้รับบริการ อันเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของผู้ให้บริการ

 


ผู้สนับสนุน